برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی واحد نیمه صنعتی شیر سویا و امکان سنجی ساخت ماشین آلات آنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی واحد تولید نیمه صنعتی «شیر سویا» بر مبنای امکان ساخت و راه اندازی تجهیزات«پایلوت پلنت» در داخل کشور قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مطالعات دانش فنی (تکنولوژی تولید)
تولید شیر سویا در مقیاس کوچک (خانگی) حداقل شامل
5 مرحله؛ تمیز کردن، خیساندن، خردکردن، صاف کردن و پختن می باشد اما در تکنولوژی های پیشرفته امروزی با توجه به روش تولید شیر سویا مراحل تولید نیز متفاوت خواهد بود اما بطور کلی در تولید شیر سویای صنعتی مراحل اساسی زیر دیده می شود.
-1 واریته سویا: ارقام زیادی از دانه سویا در نواحی مختلف دنیا کشت می شود که کیفیت آنها بر اساس تنوع آب و هوا، خاک و شرایط کشت با هم فرق می کند و با توجه به این مطلب که مقدار پروتئین سویا تاثیر مستقیم بر روی مقدار پروتئین شیر سویا خواهد داشت از این رو ضروری است برای تولید شیر سویا در مقیاس صنعتی ابتدا تحقیق جامعی بر روی انواع ارقام سویای قابل دسترس به منظور انتخاب ارقامی که شیر سویا با بهترین طعم، رنگ و بیشترین بازیابی مواد جامد، پروتئین و روغن را ایجاد می کنند بعمل آید. مطالعات انجام شده بر روی ارقام سویا در کانادا، فیلیپین و آمریکا نشان داده که بازیافت پروتئین شیر سویا بطور وسیعی از یک واریته به واریته دیگر فوق می کند و گزارش شده که پروتئین بازیافت شده در محدوده بین 63.9 تا 93.1 درصد با میانگین 78.5 درصد (مقدار پروتئین شیر سویا در محدوده بین 2.29 تا 3.55 درصد با میانگین 2.72 درصد) و میانگین مواد جامد بازیابی شده در حدود 60 درصد است. علاوه بر نوع واریته، واریته های مورد استفاده باید تازه باشند و نباید از سویاهایی که بیشتر از یکسال نگهداری شده اند استفاده نمود. زیرا شیر حاصله یک حالت نشاسته ای غلیظ دارد که کیسه های صافی را مسدود و طعم نامطلوبی ایجاد می کند. اخیرا اکثر سازندگان شیر سویا از واریته زرد 2- برای تولید شیر سویا استفاده می کنند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):