برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نیم کویل ترانسپوز تا 13.8KV (گزارش مقطع اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

1: ساخت دستگاه پرس کویل و پرس کردن ضلع کلاف نمونه
1-1: گزارش ساخت دستگاه پرس
همانطور که در گزارش فاز مطالعاتی به تفضیل بیان شد، روش رزین ریچ که در این طرح جهت ساخت کویل استفاده میشود نیازمند دستگاه پرس گرم است. عایقهای مورد استفاده در این روش دارای حدود
%25 تا %45 رزین است که به میزان %15 هنگام پرس از درون عایق خارج میشود و همراه با خروج رزین، فضای خالی هوای موجود در عایق که بسیار ریز هستند نیز خارج میشود.
دستگاه پرس باید این قابلیت را داشته باشد که ضمن پرس حرارت لازم را نیز ابتدا جهت نرم کردن رزین و سپس جهت پختن رزین ایجاد کند.
نرم شدن رزین این امکان را می دهد که حفره های کوچک هوای موجود در عایق به همراه رزین راحت تر خارج شود و ضمنا وجود حرارت و پرس (فشار) باعث پخته شدن عایق می شود.
با توجه به توضیحات مختصر فوق که مشروحا در گزارش فاز اول طرح توضیح داده شده است وجود دستگاه پرس کویل با مشخصات خاص ضروری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):