برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«بررسی موارد دفاع فرهنگی در برابر فرهنگ غرب و میزان توفیق آن در تاریخ معاصر ایران» (مقطع تاریخی 1212 ه.ق الی 1324)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1375

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی مرکز- دفتر پژوهشهای اجتماعی

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مفهوم فرهنگ همچون مفهوم جامعه دچار سنگینی تعاریف متعدد و پذیرش و انکار ویژگیهای گوناگون شده است. اولین تعاریف از فرهنگ تمامی ویژگیهای اجتماع بشری و انسانها را شامل می شد. و بیشتر تکیه بر توصیفی از آنچه در اجتماع بشری جریان دارد بوده است. با تفکیک علوم انسانی و تعیین حوزه موضوعی این علوم مانند مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و... تلاش برای تعاریف ظریف تر و متناسب با موضوع هر علم صورت گرفت. واقعیت این است که مفاهیم انسانی تداخل و امتزاج عمیق و معنوی ای با یکدیگر دارند. و با اینکه تمایز بخشیدن به هر کلام تلاشهای زیادی از عالمان تاریخ بشری را به خود اختصاص داده است. در عین حال مشکل تعریف همچنان باقی است.
تعریف ما از هر فرهنگ بیشتر متکی بر منابع جامعه شناختی است و قبل از ارایه تعریف مشخصی از فرهنگ به روشن ساختن اساس و عناصر اصلی فرهنگ، چگونگی رابطه بین آنها، جنبه های عینی و ذهنی آن خواهیم پرداخت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):