برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین پیش نویس آیین نامه حقوق مالکیت معنوی جهاددانشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: حقوق و اخلاق زیستی

پژوهشگران: 
راسخ محمد (مسئول طرح)
آخوندی محمدمهدی (مسئول طرح)
میلانی فر علیرضا (همکار طرح)
موسوی نژاد سیدحسن (همکار طرح)
شریفی ساناز (همکار طرح)
خداپرست امیرحسین (همکار طرح)
عامری فائزه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):