برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی طراحی محل کار شعب بانک (طراحی فضای داخلی) از منظر دانش ارگونومی (ویرایش اول)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
مرادی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی هنر

خروجی طرح: 

در قالب کتاب و دستورالعمل قابل اجرا برای بانکها و سایر سازمان های مشابه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

شعب بانک ها از جمله کاربری های مهم در طراحی و ساخت معماری به ویژه در بخش واحدهای تجاری است که علی رغم جلوه و نمود فراوان آن در سیمای شهری، از ویژگیهای خاصی نیز در «طراحی فضای داخلی» بهره مند می باشند که کمتر در محافل تخصصی بدان پرداخته شده است.
با گسترش علوم بانکداری الکترونیک، پیدایش روش های نوین در ساخت و ساز و تولید محصولات جدید و متنوع، نوع نگاه به طراحی داخلی شعب بانک ها تغییر اساسی کرده و عواملی چون ارگونومی، مبلمان، رنگ، نورپردازی، جنس و مصالح، امنیت و ایمنی، چیدمان فضا و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته اند
.
بدیهی است شاغلین در هر حرفه نیروهایی فعال و موثر در امر تولید محسوب می شوند. لذا باید به طور خاص به سلامت آنها و ایجاد فضایی مناسب با ویژگی های جسمی و روحی برای آنها توجه شود. علوم مختلف مشکلات افراد را در سیستم های کاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که یکی از این علوم، «دانش ارگونومی» می باشد که از تطابق هر چه بیشتر کار با کاربر سخن می گوید. در فضای یک شعبه بانک نیز که کارمندان و خصوصا کارمندان باجه، زمان زیادی از ساعات کار خود را در فضایی محدود و در حالتی ثابت می گذرانند، استفاده از مبلمان غیر استاندارد و طراحی فضایی نامناسب می تواند زیان های بسیاری را به کارمندان، سیستم بانکی و حتی مشتریان وارد نماید
.
در پژوهشی که پیش رو است «دانش ارگونومی» در طراحی مبلمان و فضای داخلی شعب بانک ها مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها به الگویی جهت طراحی محل کار شعب بانک ها (طراحی فضای داخلی) پرداخته است
.کلیدواژگان: طراحی محل کار، ارگونومی، فضای داخلی، شعب بانک ها

 
 
Title:

Study and review of work place design of bank branches (interior design) from ergonomics knowledge perspectiveAbstract:

Bank branches are among an important users in designing and constructing the architecture in particular at trade units sector that despite of it’s abundant appearance and outlook at urban view, they also enjoy from a special characteristics at an interior design, that it has been paid less to it at the specialized places.
With expanding the electronic banking science, the emergence of novel approaches at the construction and production of various and new products, the attitude type to the interior design of banks branches have had a fundamental change and factors such as ergonomics, furniture, color, luminescence, kind and material, safety, space arrangement and etc have a special importance.
It is evident that the occupied people at each job are considered as an active and effective forces at manufacturing. Thus, in particular, we must pay attention to their health and a suitable space establishment with spirit and physical characteristics for them. The different sciences have analysed the troubles of people at working systems that one of these sciences is "ergonomics knowledge", that it states about more conformity of work with user. At a space of one bank branch that employees and in particular a cashier employees pass much time of their work hours at a fix and limited space, using non-standard furniture and unsuitable space design can result much disadvantages for employees, bank system and even clients.
At a current research, the "ergonomic knowledge" has been reviewed at designing a furniture and interior space of banks branches and with analysing the findings has been paid to a pattern for designing a work place of banks branches (interior design).Keyword(s): Work place design, Ergonomics, Interior space, Banks branches