برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده ها و کاربرد روش در پروژه های مهندسی ژئوفیزیک و نفتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
نجاتی کلاته علی (مسئول طرح)
میرزایی سعید (همکار طرح)
سردار هادی (همکار طرح)
گنجی ایمان (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

VLF یک روش مطالعاتی ژئوفیزیکی است که جزء روشهای الکترومغناطیسی (EM) محسوب می شود. این روش مبتنی بر اندازه گیری تغییرات مولفه های میدان EM فرستاده شده از ایستگاههای ارتباطی نظامی در محدوده فرکانسی 15 تا 30 کیلوهرتز می باشد. از کاربردهای این روش می توان به مطالعه گسل ها و زون های شکسته حاوی آب و همچنین مقاصد مهندسی از قبیل یافتن لوله ها و کانالهای زیر زمینی اشاره نمود. این روش در مطالعه و مدلسازی خاکهای آلوده به مواد هیدروکربوری نیز به کار گرفته شده است.
در این تحقیق علمی ابتدا به مفاهیم بنیادی و تئوری های روش
VLF پرداخته خواهد شد و سپس به مفاهیم بنیادی مربوط به تفسیر و پردازش داده ها پرداخته شده است. بعضی از ژئوفیزیکدانان یک سری قواعد سرانگشتی برای تخمین عمق رساناها وضع نموده اند، که بیشتر جنبه کیفی داشته و همراه با خطا هستند. به طوریکه نمی توان به نتایج حاصل از آنها اعتماد کرد. با پیشرفت رایانه ها و ورود آنها به عرصه علوم، روشهای کمی رو به رشد نهادند و بسیاری از دانشمندان فعالیتهای خود را روی طراحی فیلترهای کارآمد و مدلسازی های وارون در این زمینه و در نهایت تفسیرهای کمی از این روش، متمرکز کرده اند، که با تفصیل به جزییات آن اشاره شده است. به منظور حصول به نتایج قابل اعتماد استفاده توامان از روش های EM به صورت ترکیبی می تواند در موارد پیچیده زمین شناسی، کمک شایانی به مفسر کند.کلیدواژگان: VLF، فیلتر کاروس – هلت، تفسیر داده های VLF، روش های الکترومغناطیسی EM، فیلتر فریزر

 
 
Title:

Study of Basic Concept, Processing and Interpretation of VLF Method and Application in Engineering Geophysics and PetroleumAbstract:

VLF is one of EM geophysical prospecting methods. This technique uses military radio stations as EM wave (15-30 KHz) source and measures horizontal and vertical induced fields (magnetic & electric). VLF is used for fault detection, crashed water zones and engineering application like as pipes and underground canals detection. Also VLF method is used for study and modeling of soils that contaminated with hydrocarbours.  
In this work at first brief necessary fundamentals and theories are brought, after it traditional EM techniques are introduced, and finally we concentrate on VLF and its data interpretation. Some of geophysicists suggested elementary rules for depth estimation of conductive bodies, but they aren't focused on quantitative methods and results of them are often untreatable. VLF data interpretations are entered to new futures with entrance of computers and scientist are focused to design applicable filters like as karoos & Hjelt’s filters and inversion of VLF data. These mentioned methods are explained in detail. Interpretations of VLF data are more reliable when Combination of EM methods are used.  Keyword(s): ( VLF, VLF interpretation data, Karoos-Hjelt filter, Fraser filter, Electromagnetic Methods (EM Methods