برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه منابع آنتی اکسیدان های گیاهی و روش های استخراج و شناسائی آن هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

گیاهان داروئی منابع قابل توجه استخراج آنتی اکسیدان های طبیعی هستند. به منظور شناسایی ساختمان مولکولی ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاهان مختلف و استخراج این اجزا از روش های متفاوتی نظیر کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)، استخراج و تقطیر با سیال فوق بحرانی، اسپکتروسکوپی جرمی و... استفاده می شود. در این مطالعه منابع گیاهی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، نوع ترکیب، ساختمان شیمیایی و روش استخراج جز آنتی اکسیدان معرفی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):