برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل خطرپذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برای مواجهه با بحران زلزلهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
جهانگیری کتایون (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
امینی قزوینی سیما (همکار طرح)
خردمند مهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 

تحلیل خطر پذیری، آسیب پذیری، زلزله، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی


 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

خطر زلزله و خطرپذیری لرزه ای در اغلب نقاط کشورمان به ویژه تهران بسیار بالاست. از آنجا که اولین گام در چرخه مدیریت بحران، تحلیل خطرپذیری می باشد.
مطالعه حاضر با هدف شناسایی میزان خطرپذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی انجام شده است. هدف این تحقیق، شناسایی نقاط ضعف و تهدیداتی است که برای این مرکز وجود دارد. با شناسایی مخاطرات و تعیین میزان آسیب پذیری در بخش های مختلف این مرکز در مرحله قبل از وقوع بحران زلزله می توان با انجام اقدامات لازم از میزان خسارات احتمالی به ویژه از میزان مرگ و میر کاست. بنابراین انجام این پروژه با توجه به نقش ستادی دفتر مرکزی ضروری به نظر می رسد. در ضمن انجام این کار می تواند به عنوان الگویی برای سایر واحدهای جهاد دانشگاهی و سایر سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی باشد
.
روش انجام این پژوهش به لحاظ ماهیت مطالعه موردی و به لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش چگونگی فرآیند کاهش خطرپذیری سازمان در قالب "بررسی روش های کاهش خطرپذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در برابر بحران زلزله" مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استنتاج کیفی از داده های کیفی و کمی در 11 مرحله انجام شد. برای سنجش آسیب پذیری سازه ای از روش
RVS و غیرسازه ای HVE که متناسب با شرایط مکان مطالعه مدیفیه شده استفاده گردید. برای تعیین میزان آسیب پذیری در ابعاد منابع انسانی، سرمایه ای و اطلاعاتی چک لیست های استاندارد تکمیل گردید و سطوح آسیب پذیری آن ها نیز محاسبه گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که در بخش ارزیابی سازه ای، خطرپذیری ساختمان دفتر مرکزی در برابر زلزله با شدت متوسط و شدید، بالا می باشد. بنابراین انجام ارزیابی کمی و دقیق تر ساختمان در برابر زلزله ضروری است. در بخش ارزیابی غیرسازه ای با تعیین درجه هر یک از انواع خطرپذیری، رتبه کل برای خسارات مالی
PL و ایمنی جانی LS برای هر یک از انواع آسیب پذیری غیرسازه ای، محاسبه شد. سطح آسیب پذیری و عواقب برای هر یک از انواع خطرپذیری غیرسازه ای در هر دو سناریوی1 (زلزله با شدت زیاد) و سناریوی2 (زلزله با شدت متوسط) در سه جزء معماری، تاسیسات و تجهیزات و مبلمان به ترتیب متوسط، پایین و متوسط تعیین گردید. در پایان نیز با در نظر گرفتن امکانات موجود، راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در دو بخش سازه ای و غیرسازه ای و با توجه به ابعاد انسانی، سرمایه ای و اطلاعاتی ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):