برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تهیه امولسیفایر قیر دیرشکن (فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
حسن زاده معصومه (مسئول طرح)
دزفولی هدیه (همکار طرح)
طیبی لیلا (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 

قیر امولسیونی، امولسیفایر قیر دیرشکن، امولسیون، سورفکتانت کاتیونی، سورفکتانت کواترنری، کوکودی آمیدو OTD، کوکوآمیدو پروپیلن دی آمین


 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در دنیای امروزی به تدریج روشهای جدید استفاده از مواد، جایگزین روشهای قدیمی شده اند. قیر امولسیونی نمونه ای جدید از این نوع جایگزینی ها بجای قیر داغ و قیر محلول نفتی است. مزایای این قیر (معروف به قیر سبز) قیمت ارزانتر، سادگی فرآیند تولید و استفاده در راهسازی، عدم آلودگی محیط زیست و ... می باشد. قیر امولسیونی به کمک امولسیفایر از طریق امولسیون شدن و حل شدن قیر در آب حاصل می شود.
نقش اساسی در تهیه قیر امولسیونی را امولسیفایر ایفاء می کند زیرا انتخاب نامناسب امولسیفایر، باعث تولید قیر امولسیونی ناپایدار و بدنبال آن عدم استفاده از آن می گردد
.
در این طرح سعی شده است پس از بررسی اجمالی منابع، کتب، پتنت ها، مقالات و بررسی شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده معروف در دنیا، امولسیفایر قیر دیرشکن مناسب با در نظر گرفتن قابلیت تولید صنعتی در ایران انتخاب شود و سپس با طرح آزمایش مناسب، نمونه انتخاب شده سنتز، آنالیز و سپس تست کیفی گردد در این گزارش انواع مشتقات کاتیونی از سورفکتانت ها مثل کوکودی آمیدو
OTD و کوکوآمیدوپروپیلن دی آمین سنتز شده اند و در نهایت ترکیبی بنام مشتق کواترنری (متیله) کوکوآمیدوپروپیلن دی آمین از روش دی متیل کربنات بعنوان یک امولسیفایر قیر دیرشکن مناسب و مورد تائید مصرف کننده سنتز گردید.
در این گزارش شرح مفصلی از قیر امولسیونی، انواع امولسیفایرهای مصرفی، روشهای سنتز و آنالیز امولسیفایرهای انتخابی، شرح آزمایشات، آنالیز و ... ارائه شده است و در پایان نیز شرایط بهینه تولید ذکر گردیده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):