برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت نمونه فوم آلومینیومی با استفاده از براده های صنعتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این تحقیق از فرایند تف جوشی و حل کردن (SDP)، برای بازیابی براده های صنعتی آلیاژ آلومینیوم AA336 به فوم آلومینیومی استفاده شده است. تاثیر دمای تف جوشی، اندازه براده ها و نسبت وزنی مخلوط براده به نمک (Al/NaCl) بر روی خواص مکانیکی فوم تولیدی بررسی گردید. نتایج نشان دادند که در مقایسه با فوم آلومینیومی تولیدی با پودر آلومینیوم به روش SDP، که در دو حالت جامد و مایع قادر به تولید بود، براده های آلومینیوم در صورتی می توانند به استحکام مناسب برسند که فرایند ساخت آنها در حالت مایع انجام شود. پارامترهای مناسب برای تولید فوم آلومینیومی از براده آلیاژ آلومینیوم AA336 به روش SDP، نسبت براده به نمک 60%، اندازه براده حدود 0.5 میلیمتر و دمای تف جوشی حدود 600 درجه سانتی گراد تعیین گردید.کلیدواژگان: فوم آلومینیومی، براده های ماشین کاری، SDP، بازیابی

 
 
Title:

Production of Aluminum Foam by Industrial ScrapsAbstract:

This study describes the Sintering-Dissolution Process (SDP) that is employed for recycling AA336 turning scraps to aluminium foams. The effect of sintering temperature, chip size and chip weight fraction in the NaCl/Al mixture on the mechanical properties of the foams produced was also investigated. The results indicate that, in contrast to commercial-purity Al foams, which (as stated in the literature) can be produced in SDP by either liquid or solid-state sintering, solid-state sintering does not take place between the AA336 chips, and so melting of the chips is essential to form a strong network structure in the preform. A chip weight fraction of 60%, chip size of about 0.5 mm, and a sintering temperature of 600 ?C were determined to be the optimum parameters for a successful sintering dissolution process for the fabrication of Al foams from AA336 turning scraps.Keyword(s): Aluminium Foam, Turning Chips, SDP, Recycling