برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای به بررسی نسبت و جایگاه علوم انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطاتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهدیه امیررضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مطالبی که در پی می‌آید گزارش طرح «مقدمه‌ای به بررسی نسبت و جایگاه علوم انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. هم فناوری اطلاعات و هم علوم انسانی موضوعاتی کلی هستند که هزاران کتاب ذیل هر یک می‌گنجد و دهها و شاید صدها تخصص در هر یک از این ابر بخش‌های دانش انسان وجود دارد. در این طرح هدف ارائه بحث تخصصی در هیچ یک از زیربخش های فناوری اطلاعات و یا علوم انسانی نیست بلکه هدف دادن دیدگاه و دورنمایی است درخصوص تعاملات آنها با ارائه گزارش اجمالی از نضج و پیدایش هر یک و نسبتهایی که می‌توانند در جهت توسعه با یکدیگر برقرار کنند. در یک نگاه کلی علوم انسانی و فناوری اطلاعات ذیل فصل توسعه می‌گنجد. در این نوشته با ارائه دیدگاههایی راجع به توسعه سعی شده است تا خطوط کلی تعامل این دو حوزه عمده از دانش بشری در مسیر توسعه ترسیم شوند. و به عنوان مثال نحوه به کارگیری ICT در سیر رشد و توسعه اقتصادی به طور مختصر تبیین شده است.
این نوشته کوشش ابتدایی برای طرح دورنمای مسایل این دو حوزه است و ادعای حل آنها را ندارد. تلاشی است که در مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته تا زمینه لازم برای فعالیت گروهی پژوهشی باموضوعاتی در منطقه همپوشانی این دو حوزه از علم را قدری روشن کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):