برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی در دریافت کنندگان رژیم های حاوی آنتراسیکلین در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاددانشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه به صورت پوستر در:
7th European Breast Cancer Conference, 24 -27 March 2010, Barcelona, Spain 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح تعیین بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی (CIA) در زنان مبتلا به سرطان پستان درمان شده با رژیم های حاوی آنتراسیکلین می باشد.
با مراجعه به بایگانی مرکز بیماری های پستان، پرونده تمام بیماران مبتلا به سرطان پستان از سال 1385 تا 1387 استخراج شد. از بین پرونده های موجود، بر اساس معیارهای ورود و خروج، پرونده ها جدا و بر طبق فرم جمع آوری اطلاعات جراح، اطلاعات بیماران توسط کارشناس طرح استخراج شد. در صورت عدم تکمیل پرونده با بیمار تماس گرفته شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS در رایانه ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
68.5
% از بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی آمنوره ناشی از شیمی درمانی را تجربه کردند و تنها در 23.5% از آنها دوره های قاعدگی پس از شیمی درمانی بازگشت.
ـ در میان ریسک فاکتورهای CIA در بیماران با سرطان پستان پراهمیت ترین آنها، سن بالاتر از 40 سال و مصرف رژیم های تاکسان دار (حاوی آنتراسیکلین) است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):