نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاب آوری اجتماعی کودک محور بر مبنای تاب آوری شهری کودک محور و مولفه های محیطی طبیعی و اجتماعی دوستدار کودکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو و دانشکده برنامه ریزی فضایی دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1399

کارفرما: دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان و موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

خروجی طرح: 

کتاب: برنامه ریزی در آلمان و ایران-پاسخگویی به چالش های تغییر اقلیم از طریق گفتگوی میان فرهنگی

Planning in Germany and Iran-Responding to Challenges of Climate Change through Intercultural Dialogue


نوع: پروژه مشترک با دانشگاه صنعتی دورتمند حمایت شده توسط مرکز تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در چهارچوب برنامه higher education dialogue with Islam world

 
تلفن: 031-37779914-19

نشانی سازمان مجری: اصفهان، بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:

Child-Centered Social Resilience based on Child-Centered Urban Resilience and Child-friendly Natural and Social Environments ComponentsAbstract:

Cities have always lived with natural hazards, but climate change is increasing their frequency and intensity. In any crisis, children are the most vulnerable group and crisis situations related to climate change are no exception. Relation with nature prevents children from many social complications. In fact, one of the most important ways to control social pathology is to make people, especially children, resilient in crisis times. Resilience in cities refers to the ability of an urban system with all its social, environmental, and technical networks to adapt to changes based on its capacity. In this paper, the concept of child-centered social resilience is examined based on the conceptual framework of child-centered urban resilience and considering both child-centered natural and social environments and also their compatibility with the concept of social resilience as a matrix relationship. By considering the components of social resilience at the micro-level and the components of child-centered urban resilience and finding their relationship with the common components of child-friendly natural and social environments, a proposed framework for this concept has been developed.Keyword(s): Child-centered social resilience,Child-friendly environment,Climate change