نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره : "لایحه پروتکل اصلاحی بند"5-4-1-10"اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق،تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام ) "گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: پژوهشی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-24

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):