نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-9

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 296 با هدف امکان برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی در شرایط خاص و اضطراری به تشخیص هیئت رئیسه اعلام وصول شده است. طرح حاضر با این استدلال که حجم زیاد کارهای مجلس در حوزه های مختلف نظارتی و تقنینی مستلزم تشکیل جلسات زیاد است و در شرایط خاص مثل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات به صورت جمعی میسر نبوده و موجب اخلال در ایفای وظایف نمایندگی را فراهم نموده است، لذا ضرورت برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری و در مواردی به تشخیص هیئت رئیسه را پیشنهاد داده اند. در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):