نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: سیاستگذاران حوزه انرژی کشور برای رفع ناهماهنگی های موجود در تصمیم گیری و سیاستگذاری در این بخش، در بازه های مختلف اقدامات متعددی انجام داده اند، ازجمله اینکه از دهه 1340 خورشیدی نخستین گام های شکل گیری شورای عالی نیرو به منظور رفع این ناهماهنگی ها صورت پذیرفت. درنهایت در سال 1381با تصویب قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه، شورای عالی انرژی کشور تأسیس شد. شورای عالی انرژی که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه استقرار دارد با ترکیب افرادی نظیر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است. وجود ناهماهنگی های خسارت زا در بخش انرژی و منفعل بودن شورای عالی انرژی در برطرف کردن این ناهماهنگی ها، بار دیگر مجلس را برآن داشت تا در سال 1389 به هنگام تصویب «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در ماده (5) قانون مذکور، کلیه تصمیمات و سیاست های انرژی کشور را به شورای عالی انرژی واگذار کند و مقرر داشت که ساختار شورای عالی انرژی باید به گونه ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):