نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آسیب ها و چالش های زیرساخت ورزش مدارسگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: پژوهشی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: وزارت آموزش و پرورش سیاست ها و برنامه های خود را با الهام از سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ترسیم کرده است که در این سند ساحت زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحت های 6 گانه تربیت معرفی شده است. از طرفی در برنامه درسی ملی نیز حوزه یادگیری سلامت و تربیت بدنی به دنبال برقراری سلامت کامل جسمانی، روانی و ایجاد روش های تفریحی سالم در حوزه تربیت بدنی است(برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی: 28). توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس در بند ۵«5-5» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغیه مقام معظم رهبری (۱۳۹۲)صراحتاً مورد تأکید واقع شده است. یکی از مقوله های مهم تحولی در آموزش و پرورش موضوع ورزش مدارس است که مبنای توسعه آن، توجه به زیرساخت های ورزشی است. در تمام برنامه های مرتبط با توسعه ورزش در جهان، گسترش ورزش در اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان یکی از استراتژی های کاربردی بوده است. نهادهای بالادستی ورزش و تربیت بدنی در سطح حکومتی، مجلس، دولت و شوراهای عالی در ایران با توجه به اهداف و وظایف کلان و خرد تا حدودی به ورزش و تربیت بدنی و به ویژه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی آن اشاره داشته اند (آقاپور، و همکاران، 1390). چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، اصول سیاست فرهنگی کشور، منشور ملی جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه های پنج ساله توسعه و ... همگی دارای بندها و موادی درباره ورزش و تربیت بدنی و اصول و اهداف و رویکردهای آن در جامعه هستند. اماکن و فضاهای ورزشی، یکی از مهم ترین عوامل کیفیت بخشی به برنامه درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی دانش آموزان است. سرانه زیرساخت های ورزشی، شاخص مهمی در تعیین وضعیت موجود و معیاری برای ترسیم چشم انداز آینده زیرساخت ورزش دانش آموزی بوده و همواره مورد توجه برنامه ریزی در سطح کلان قرار گرفته است. در همین راستا زیرساخت ورزشی را می توان یکی از مهم ترین فضاهای تربیتی به شمار آورد، زیرا فضای تربیتی صرفاً به کلاس محدود نمی شود. علاوه بر این فضای تربیتی به محیط مدرسه هم ختم نمی شود و فضاهای خارج از مدرسه را نیز دربرمی گیرد که این مهم در زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری در راستای حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای ورزشی، افزایش سرانه زیرساخت های ورزشی و افزایش بهره وری و صرفه جویی اقتصادی با بهره گیری از فضاهای نوین و ساخت وسازهای ورزشی همواره مورد تأکید بوده است. این گزارش به وضعیت ورزش مدارس از جنبه زیرساخت، سرانه فضای ورزشی و نیروی انسانی در استان های کشور و آسیب شناسی وضع موجود پرداخته و راهکارهایی را پیشنهاد داده است.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):