نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر تمرینات عضلات کف لگن با بیوفیدبک همراه و بدون تحریک الکتریکی در زنان با بی اختیاری ادراری استرسی (در دست اجرا)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):