نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» (اعاده شده از شورای نگهبان)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-4-5

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در تاریخ 21 مرداد 1397 مصادف با 12 آگوست سال 2018 در قزاقستان بین کشورهای حاشیه دریای خزر به امضا رسیده است. این لایحه پس از طی مراحل تصویب خود در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس شورای اسلامی نیز بعد از ارزیابی موضوع در کمیسیون های اصلی و فرعی آن را در تاریخ 4 خردادماه1400 به تصویب رساند و برای طی ادامه فرآیند قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در جلسه مورخ 19 خرداد خود این مصوبه را ارزیابی نمود و در نهایت آن را خلاف موازین شرع دانست.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):