برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور عصر جدید از 1207 تا 1299 ه‍. شگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
محبتی مهدی (مسئول طرح)
آبادی حسن (همکار طرح)
باقری محمد (همکار طرح)
قبادی حسین علی (همکار طرح)
سعیدی مهدی (همکار طرح)
قاسم زاده سیدعلی (همکار طرح)
گلچین زهرا (همکار طرح)
فیض زهرا (همکار طرح)
روح افزا هما (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بهره برداری در کتابخانه و نشر.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

اکنون که طرح «بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور عصر جدید از 1207 تا 1299 هـ. ش» به پایان رسیده است، خدای را شاکرم و از الطاف و عنایات او خالصانه سپاس گزارم که توفیق شروع و انجام چنین تحقیقی را به این جانب و همکاران ارزانی داشت. راه و میدان اگر چه سخت بود و طاقت سوز اما شیرین بود و دلنشین چرا که حق جویی و حق گویی حرف اول و آخر ما در این وادی بود.
از همین اعتقاد بود که جست و جوهای دراز و ممتد بنده و همکاران در لا به لای طبقات کتاب فروشی ها و فیش ها و مخزن های کتابخانه ها برای دست یابی به یک سند یا کتاب معتبر قابل تحمل گشت و خواندن ها و بازخوانی ها و تورق ها و تصفح های بسیار و طبقه بندی های مکرر طاقت سوز نگشت.
گام نهادن در این وادی واقعا خالی و خشک - علیرغم اهمیت و اعتبار - کار گستاخانه ای بود که جز لطف خدا و همت دوستان گذار از آن را امکان پذیر نمی ساخت.

 کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):