نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت سیس - دی آمین دی کلروپلاتین (II) سیس پلاتین در مقیاس آزمایشگاهی (در دست اجرا)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):