نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

روند نوین سیاست خارجی روسیه و تحولات در روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران (در ایران (در گفتگو با دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393-7-14

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):