برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت زباله در مناطق حفاظت شده گیلان (لوندویل آستارا، سیاه کشیم انزلی، صومعه سرا) و ارایه روش های پیشنهادی جهت سامان دهی زباله در این مناطق (ویرایش اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
قویدل آریامن (مسئول طرح)
زلفی نژاد کامران (همکار طرح)
پنداشته علیرضا (همکار طرح)
کاظمی لادن (همکار طرح)
فلاح فیروزکوهی فرشید (همکار طرح)
احدی فر عظیم (همکار طرح)
رازدار بابک (همکار طرح)
قنبری فاطمه (همکار طرح)
ذوقی محمدجواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

از مهمترین عوامل آلودگی شهری و روستایی مواد زائد جامد می باشد که از اماکن مسکونی و خدماتی نظیر بیمارستان ها، رستوران ها، کشتارگاه ها، گرمابه ها و غیره دفع می شود. بی توجهی به امر جمع آوری و دفع مواد زائد جامد به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی رویه شهرها، محدودیت و نبود فناوری مناسب می باشد. همچنین با رشد روز افزون جمعیت و در راستای آن افزایش تولید پسماند و در کنار آن عدم مدیریت صحیح و اصولی ساماندهی مواد زائد جامد، انواع مشکلات مانند افزایش بی رویه هزینه های بهداشتی، اقتصادی و ایجاد مخاطرات زیست محیطی افزایش می یابد. در این راستا بررسی وضعیت موجود مواد زائد جامد و ارایه راه کارهای مدیریت پسماندها می تواند موجب کاهش اثرات نامطلوب و ساماندهی وضعیت پسماند شود. در مطالعه حاضر به بررسی وضعیت مواد زائد جامد در مناطق حفاظت شده استان گیلان پرداخته شده است. بدین منظور منطقه حفاظت شده لوندویل در شهرستان آستارا و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم در شهرستان انزلی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. اساس این تحقیق بر مبنای تکمیل پرسشنامه در 24 روستای اطراف این مناطق به منظور شناسایی وضعیت مواد زائد جامد آن ها می باشد. همچنین به منظور آگاهی از تولید پسماند در مناطق مورد مطالعه، پسماندهای تولیدی مورد آنالیز فیزیکی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هفتاد تا هشتاد درصد حجم مواد زائد جامد را مواد آلی موجود در مواد زائد جامد تشکیل می دهد. بنابراین با در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر محیط زیست استان گیلان در خصوص محدودیت دفن بهداشتی پسماند، می توان به اهمیت وجود و احداث کارخانه های تولید کود آلی (کمپوست) پی برد.کلیدواژگان: مواد زاید جامد، مدیریت پسماند، مناطق حفاظت شده، آنالیز فیزیکی، لوندویل، سیاه کشیم

 
 
Title:

Survey of solid wastes situation in protected areas of Guilan province and proposing effective methods for their organization: protected areas: Lavandevil & Siyah KeshimAbstract:

Solid waste is the most important pollution in the cities that comes from residential and services areas such as hospitals, restaurants, slaughterhouses, public restrooms and etc.
Often, because of various quality and quantity of waste, urban development and lack of appropriate technologies, solid waste collection and disposing are neglected. Also increasing in population and waste generate and mismanagement in waste organizing lead to sanitary, economical and environmental problems. So study of existing condition of solid waste and representing of solid waste management strategies can reduce the miserable effects. In this research, the existing condition of protected areas in Gilan province was studied. So Lavandevil protected area in Astara and Siyah Keshim protected area in Anzali as sample were studied. This research is based on completing questionnaires in 24 villages and physical analysis of solid waste in the studied areas. The result indicate that 70 – 80% of waste are include organic waste. So establishing of the compost plant in these areas are necessary.Keyword(s): Solid Waste, Waste Management, Protected Area, Physical Analysis, Lavandevil, Siyah Keshim