نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز دی فن هیدرامین (در دست اجرا)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):