نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه الکتریکی فولاد در خلا (در دست اجرا) (در دست اجرا)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):