نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکتشاف نفت

پژوهشگران: 
سردار هادی (مسئول طرح)
زمان زاده سیدمحمد (همکار طرح)
پورشعبان اردشیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

با گذشت زمان، کشف میادین نفتی جدید، سخت تر، ریسک پذیرتر و همچنین با صرف هزینه بالاتر صورت می گیرد. یکی از راه حل های این مساله، استفاده از روش های جدید با قدرت بیشتر در آشکار سازی مخازن هیدروکربوری، قبل از انجام عملیات حفاری است. مدل سازی لرزه ای سعی دارد تا خصوصیات سنگ های تحتالارضی و واکنش انتشار امواج لرزه ای را در زیر زمین شبیه سازی کند. اختلافات بین خصوصیات کشسانی لایه های زیر زمین معمولا ناهنجاری های دامنه ای مشخصی را در داده های لرزه ای ایجاد می کنند. روش های بسیاری برای بکارگیری این ویژگی جهت شناسایی هیدروکربن (نشانگر مستقیم هیدروکربن) استفاده می شود. اخیرا روش دیگری بر پایه تغییرات ضریب بازتاب بر حسب زاویه فرود ارائه شده است که به روش آنالیز دامنه برحسب دورافت (AVO) معروف است. روش AVO یک تکنیک لرزه ای است که با استفاده از داده های پیش از برانبارش، بر خلاف بسیاری از روش های معمول دیگر که در آنها از داده های بعد از برانبارش استفاده می شود، وجود هیدروکربن در مخزن را مشخص می کند. سه پارامتر فیزیکی اساسی از داده های لرزه ای که در تفسیر داده های لرزه ای بکار می روند چگالی، سرعت موج تراکمی و سرعت موج برشی می باشند. درک دقیق این پارامترها لازمه بکارگیری تکنیک AVO است. در این طرح سعی خواهد شد تا روش تحلیل AVO برای آشکارسازی هیدروکربن به تفصیل بیان گردد. این طرح شامل معرفی روش AVO، تاریخچه آن، تئوری AVO، ارتباط AVO با فیزیک سنگ، تحلیل AVO شامل پردازش، تفسیر، مدلسازی، وارون سازی و در نهایت ارائه چند مثال موردی از کاربرد AVO خواهد بود. با توجه به این که امروزه استفاده از داده های لرزه ای پیش از برانبارش روز به روز در حال افزایش است، استفاده از این روش می تواند ابزاری قدرتمند در تعبیر و تفسیر این گونه داده ها باشد.تغییر دامنه با دورافت، معادلات زوپریتس، موج تراکمی، موج برشی

 
 
Title:

Study of AVO Application in Direct Hydrocarbon IndicationAbstract:

Keyword(s): Amplitude versus Offset (AVO), Zoeppritz equations, Compressional wave, Shear wave