نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی فنی و اقتصادی ساخت یک استخر خورشیدی بزرگ به منظور استفاده در آب شیرین کن های حرارتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سوفاری سیدمهدی (مسئول طرح)
ضامن محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

استخر خورشیدی وسیله ای است برای جمع آوری و همچنین ذخیره انرژی خورشیدی. استخرهای خورشیدی انواع متفاوتی دارند که به طور کلی به دو دسته همرفتی و غیرهمرفتی تقسیم می شوند. کاربرد عمده استخرهای خورشیدی در مصارف حرارتی دما پایین است. استخر خورشیدی با گرادیان غلظت یا به اختصار SGSP که در زمره استخرهای غیرهمرفتی قرار دارد متداولترین نوع استخر خورشیدی است که قابلیت ساخت در مساحتهای بالا را دارد و همین امر پتانسیل تولید برق را نیز به آن می دهد. پایداری گرادیان مهمترین مساله در  SGSPهاست. وجود زمین وسیع، میزان دسترسی به نمک و منبع تامین آب، شرایط جوی و میزان تابش خورشید پارامترهای مهمی هستند که برای احداث یک SGSP باید مورد توجه قرار گیرند. به طور کلی استخر خورشیدی باید در منطقه ای احداث شود که علاوه بر تابش مناسب خورشید، زمین وسیع حتی الامکان رایگان و دسترسی به آب زیاد و از همه مهمتر نمک ارزان و فراوان وجود داشته باشد. به عنوان مثال سواحل خلیج فارس در جنوب ایران یکی از بهترین مناطق برای احداث SGSP است.
نتایج ارزیابی اقتصادی نشان می دهد که هزینه نمک نقش زیادی در اقتصادی بودن ساخت
SGSP دارد و می تواند حتی بیش از نصف کل هزینه های استخر را در بر بگیرد. عامل تعیین کننده بعدی مساحت استخر است. اصولا استفاده از SGSP در اندازه های کوچک (کمتر از 500m2) صرفه اقتصادی ندارد. چرا که در این مقیاس هزینه استحصال حرارت از استخر زیاد است.
تامین انرژی آب شیرین کنهای حرارتی یکی از مهمترین کاربردهای
SGSP است. در این طرح اتصال SGSP به آب شیرین کنی با روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا با علامت اختصاری HD پیشنهاد شده و روشهای آن ارایه گردیده است. ارزیابی اقتصادی صورت گرفته نیز نشان می دهد که استفاده از SGSP برای تامین انرژی آب شیرین کن HD نسبت به کلکتورهای صفحه تخت اقتصادی تر است.استخر خورشیدی، گرادیان غلظت، آب شیرین کن حرارتی، رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا، ارزیابی فنی اقتصادی

 
 
Title:Abstract:

Solar pond is a device for collecting and storing solar energy. There are two main categories of solar ponds: convective and nonconvective that each one includes several types. Main application of solar ponds is low temperature heating. Salt gradient solar pond (SGSP) is most usual solar pond that can be constructed in large dimensions. Gradient stability is most important issue in SGSPs. Solar radiation, wide land existence, salt and water availability and climatic conditions are the important parameters that should be considered for SGSP construction. Generally construction of SGSP needs free or very cheap land, water resource and large amount of salt.
Economic analysis resulted that salt cost is very effective on economic of SGSP project and may be above 50% of total pond cost. The area of pond is important also. Use of small SGSP (less than 500 m2) is not economically. Because the cost of heat extraction system in small scales is high.
Desalination seems to be most important application of SGSP. In this project coupling of Humidification Dehumidification desalination unit (HD) to SGSP is introduced and explained. Economic analysis shows that use of SGSP in HD desalination is more cost effective rather than flat plate solar collectors.Keyword(s): Salt gradient solar pond, Thermal desalination, Humidification-Dehumidification, Technical and Economical Evaluation