نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

چینه نگاری سکانسی سازند قم (فاز مطالعاتی)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکتشاف نفت

پژوهشگران: 
زمان زاده سیدمحمد (مسئول طرح)
سردار هادی (همکار طرح)
خدایی کمال (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

مباحث چینه نگاری سکانسی (Sequence stratigraphy) پس از پیدایش در دهه 80 میلادی، طی دو دهه آخر قرن بیستم تبدیل به یکی از پرقدرت ترین ابزارهای اکتشافی منابع نفت و گاز گشته است. در حال حاضر تقریبا در کلیه طرح های اکتشافی انجام مطالعات چینه نگاری سکانسی غیر قابل اجتناب است. از طرفی دیگر با افزوده شدن اطلاعات چاه به اطلاعات مطالعات رخنمون و عملیات لرزه ای و ترکیب این داده ها در چارچوب چینه نگاری سکانسی، اطلاعات پر ارزشی در خصوص گسترش حوضه رسوبی و تحولات آن طی زمان فراهم می شود. در این طرح که شامل فاز مطالعاتی است به جمع آوری اطلاعات ضروری برای انجام مطالعات چینه نگاری سکانسی شامل اطلاعات مربوط به رخنمون ها از پایان نامه ها و مقالات منتشر شده که در برگیرنده مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی است و جمع آوری اطلاعات چاه های حفر شده در منطقه (سراجه و البرز) و مقاطع لرزه ای پرداخته شده است.چینه نگاری سکانسی، سازند قم، اکتشاف نفت، ایران مرکزی، حوضه قم

 
 
Title:

Sequence Stratigraphy of Qom FormationAbstract:

Keyword(s): Sequence Stratigraphy, Qom Formation, Oil Exploration, Central Iran, Qom Basin