نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سلسله مباحث کارگاه های آموزشی و هم اندیشی درباره: کارآفرینی، بنگاه های کوچک و رشد اقتصادی (جلسه هفتم) (سخنرانی دکتر فیروزه قنات آبادی)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-00-00

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):