نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربرد نشاسته پرژلاتینه سیب زمینی در افزایش گرانروی گل حفاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ذاکری علی (مسئول طرح)
محمدحسینی ناهید (همکار طرح)
جعفری جید عباس (همکار طرح)
ضیاالدینی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

با توسعه صنعت حفاری دوار توجه مهندسین به گل حفاری روز به روز بیشتر شده است و بدین ترتیب گل از حالت یک سیال ساده به یک مخلوط پیچیده از مایعات، جامدات و مواد شیمیایی مبدل شده است. برای رسیدن به این هدف از افزودنی های متعددی در گل حفاری استفاده شده است که به تفصیل در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. یک گروه از این مواد افزودنی که به منظور تنظیم خواص گل حفاری مانند گرانروی، مقدار واروی، معلق سازی، خواص ژله ای و هرزروی آب استفاده می شوند، پلیمرها هستند و از این میان نشاسته که پلیمری طبیعی می باشد به منظور استفاده در گل حفاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی انواع گل حفاری و افزودنی های آن، همراه با تاکیدی ویژه و جامع بر کاربرد انواع نشاسته ها و خصوصا نشاسته پرژلاتینه بر خصوصیات گل حفاری پرداخته می شود.

 
 
Title:Abstract:

With the advance of Drilling Technology, Drilling mud has increasingly attracted Engineers’ attention; consequently, mud has changed from a simple fluid to a complex mixture of liquids, solids, and chemical components.
For the purpose of reaching this goal, various additives used in drilling mud are discussed in this project thoroughly. Polymers are a group of additives which adjust the drilling mud properties such as viscosity, gelatinization properties, and water loss. Among them, starch, a natural polymer, has attracted more attention. This research provides information on drilling mud and its additives along with a special and comprehensive emphasis on the application of starch, especially pre-gelatinized starch on drilling mud properties.Keyword(s):