نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: دیجیتال

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1398

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.بیماری برگ انگور,پردازش تصویر,ویژگی بافت GIST,الگوی باینری محلی,ماشین بردار پشتیبان

 
 
Title:

Identification of grapevine diseases by employing digital image processing and artificial intelligence algorithms on their leaf imagesAbstract:

Keyword(s):