برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزار FORMIAN-Kگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی

پژوهشگران: 
کامیاب مقدس رضا (مسئول طرح)
نوشین هشیار (همکار طرح)
رضایی نامدار فرزاد (همکار طرح)
گرکانی نژاد علیرضا (همکار طرح)
رحیم پور ندا (همکار طرح)
سماواتی امیدعلی (همکار طرح)
سبزعلی علی (همکار طرح)
امیری رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1399

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: جبر فرمکسی,سازه فضاکار,فرمیین

 
 
Title:

Production and Implementation of FORMAIN-K SoftwareAbstract:

Keyword(s):