نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان کاهش یا حذف فلز سنگین نیکل، آلاینده همراه با نفت با استفاده از ریزجلبک .Calothrix sp جدا شده از مناطق آلوده نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
بافته چی لادن (همکار طرح)
عامری مریم (همکار طرح)
بلفیون مهدی (همکار طرح)
جوادی سیده مهری (همکار طرح)
باقری بهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.آلودگی,پاکسازی,جلبک,فلز سنگین,نیکل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):