نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر بر خواب جوانه در گیاه چای (Camellia sinensis) و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش کمی محصولگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی

پژوهشگران: 
جوادی سیده مهری (مسئول طرح)
پارسا میترا (همکار طرح)
کاشانچی منا (همکار طرح)
تابانی هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1398

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):