برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های مدیریت ادراکات حسی بدون محرک ظاهری (ادراکات فراحسی) به منظور ارتقای خدمات سلامتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
جهانگیر اکرم (مسئول طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
اصغرنژادفرید علی اصغر (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
صداقتی شبنم (همکار طرح)
علی اکبرزاده حامد (همکار طرح)
حائری مهریزی علی اصغر (همکار طرح)
مظفری رامین (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1400

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):