نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

خواص فیزیکی نانوساختارهای چند لایه ای فرومغناطیسی-غیرمغناطیسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظام دوست سیدجعفر (پژوهشگر)
ذوالانواری عبدالعلی (استاد راهنما)
صادقی حسین (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.نانوساختارهای مغناطیسی,خواص مغناطیسی,ناهمسانگردی مغناطیسی,چندلایه ای های مغناطیسی,پراش پرتو ایکس در جا در دماهای بالا

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):