نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مشاهده و کنترل مقاوم سیستم های غیر خطی آفین به روش فازی-تطبیقی-لغزشی و با قابلیت اعمال بر رویسیستم های آشوبیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1392

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مود لغزشی,کنترل فازی,الگوریتم تطبیقی,سیستم های نامعین,رویتگر,سیستم های آشوبی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):