نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیم در رابطه اهداف، ادراکات و گرایش های فکری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عابدین علیرضا (استاد راهنما)
حجازی الهه (استاد مشاور)
حسن آبادی حمیدرضا (استاد مشاور)
صداقت مریم (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1389

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.پیشرفت تحصیلی,راهبردهای شناختی,اهداف پیشرفت,ادراک از توانایی,ادراک از وسیله ای بودن,ادراک از محیط,گرایش های فکری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):