نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیان دو ایزوفرم v6 و v7 مولکول CD44 در بیماران لوسمی میلوئیدی حاد و بررسی عملکرد آنتی بادی منوکلونال علیه ایزوفرم فراوانترگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
زارعی سعید (پژوهشگر)
امیرغفران زهرا (استاد راهنما)
جدی تهرانی محمود (استاد راهنما)
حسینی ارسلان (استاد داور)
شریف زاده صدیقه (استاد داور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مولکول CD44 جزء خانواده بزرگی از گلیکوپروتئین ها می باشد که در فعالیتهای مختلف سیستم ایمنی نقش مهمی دارد. این ملکول از جمله ملکولهای چسبان است و از این رو در فرایندهای بیولوژیک فراوانی مثل آنژیوژنز، لنفوژنز، ترمیم زخم، التهاب و متاستاز سرطان نقش دارد. ژن CD44 روی بازوی کوتاه کروموزوم 11 قرار دارد و بواسطه برش متناوب در هنگام نسخه برداری ایزوفرمهای متعددی از آن ایجاد می شود. این ژن دارای 20 اگزون است که 10 اگزون آن در مولکول استاندارد CD44 وجود دارد (CD44S). بقیه اگزونها که می توانند در حالتهای مختلف در قسمت پروگزیمال دومین خارج سلولی قرار گیرند، به نام اگزون متغیر (CD44v) شناخته می شوند و از شماره v1-v10 نامگذاری شده اند. ....

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):