نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی مراتع با استفاده از داده های ماهواره ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی (مطالعه موردی استان البرز)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ارزانی حسین (استاد راهنما)
فرج زاده اصل منوچهر (استاد راهنما)
جعفری محمد (استاد مشاور)
بابایی کفاکی ساسان (استاد مشاور)
حسینی توسل مرتضی (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مرتع,پوشش گیاهی,تصاویر ماهواره ای,NDVI

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):