نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ظرفیت سنجی نواحی شهری شهرستان سمنان به منظور استفاده از انرژی تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی در راستای توسعه پایدارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری نعمت اله (پژوهشگر)
خداییان سعید (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1392

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پیشگفتار

توسعه اقتصادی و اجتماعی و راه های رسیدن به آن امروزه مشغلة فکری بسیاری از اقتصاددانان سیاستمداران و جامعه شناسان می باشد. در این راستا، انرژی از موارد ضروری برای توسعة اقتصادی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است و وجود انرژی مستمر، پایدار و اقتصادی لازمة هرگونه توسعه و رشد اقتصادی میباشد. پیش از کشف منابع انرژی فسیلی انسان عمدتاً نیاز خود به انرژی را از منابعی تامین می نمود که امروزه انرژی های تجدیدپذیر خوانده می شود. با گذشت زمان و با رشد جوامع و پیچیده تر شدن صنعت و تکنولوژی نیاز بشر به منابع انرژی شدت یافت و کشف و بهره برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود. از طرفی آلودگی محیط زیست در اثر استفاده از انرژی فسیلی و شتاب فزاینده در جهت استفاده حریصانه از منابع انرژی دو بحران بزرگی است که بشر امروزه با آن روبروست به همین جهت گرایش به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفت. منابع انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی، جزر و مد دریا و انرژی بیومس می باشد که استفاده از آن روز به روز توجه بیشتری را به خود معطوف می کند، زیرا این منابع انرژی دارای مزایای بیشمار و بسیار مفیدی هستند. قابلیت تجدیدپذیری و عمر طولانی، قابلیت بالای تولید انرژی، و ایجاد مراکز تولید انرژی غیرمتمرکز و استفاده از آن در شرایط جغرافیایی مختلف و عدم آلودگی محیط زیست، از جمله مزایای انرژی های تجدیدپذیر می باشند.

 
 
Title:

Capacity Measurement of Semnan County Urban Areas, in order to Use Renewable Energies, Towards Sustainable Development with Emphasis on Solar EnergyAbstract:

Keyword(s):