نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پیامدهای بارداری و فاکتورهای موثربر آن دردیابت بارداری حاصل از حاملگی با روش های کمک باروری و حاملگی خودبخودی در مقایسه با گروه کنترلگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
برادران حمیدرضا (استاد راهنما)
حسینی رویا (استاد راهنما)
خمسه محمدابراهیم (استاد مشاور)
معینی اشرف (استاد مشاور)
پیرجانی ریحانه (استاد مشاور)
کوه کن اعظم (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1397

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.دیابت بارداری,روش های کمک باروری,بارداری خودبخودی,پیامدهای ناخواسته,انسولین درمانی,پس از زایمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):