نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبکه های اجتماعی شهروندان شبکه ای و تحولات سیاسی اجتماعی کشورهای عربی (مصر و تونس)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
فارسی جوکار حسن (پژوهشگر)
ملکوتیان مصطفی (استاد راهنما)
متقی ابراهیم (استاد مشاور)
حاجی ناصری سعید (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تغییر و دگرگونی موضوع ثابت جوامع بشری است و جامعه ای مستثنی بر قاعده تغییر نمی توان یافت، لکن تحولات و دگرگونی ها در بافت های مختلف تحت تاثیر عوامل و عناصر گوناگون هستند، حال اگر این تحولات از نوع سیاسی و اجتماعی باشد که کنشگر اصلی آن انسان ها هستند، عوامل تعیین کننده تغییر و تحول متکثر تر و پیچیده تر می شوند. یکی از تحولات مهم سالهای اخیر، پدیده بیداری اسلامی/بهار عربی بود که در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر و تونس به وقوع پیوست. این دگردیسی ها در حالی حادث شد که دولت های حاکم در این کشورها علیرغم رنج بردن از کسری های متعدد، از جمله کسری مشروعیت سیاسی، کاملا بر جوامع خود مسلط بودند. به عبارتی دیگر از یک سو دولت های اندک سالار در شرایط استبدادی جامعه را چون موم در اختیار خود داشتند و از سوی دیگر جامعه هم، جامعه ای ضعیف و ناتوان بود و نهادهای مدنی نقش موثری در آن نداشتند و اساسا صدای مردم اگر چه همچون آتش زیر خاکستر بود اما در عالم واقع صدایی نحیف و بی پژواک بود، زیرا مهمترین مجاری اعلام صدای مردم یعنی رسانه ها کاملا به عنوان بوق تبلیغاتی حکومتی عمل می کردند، حکومتی که خلاصه در رییس جمهور و اطرافیانش می شد. در این شرایط که مجاری تنفسی جامعه مسدود شده بود، طبیعتا حوزه عمومی که نرم افزار تحولات قلمداد می شود نیز در استعمار بود و دولت ها رفتاری استحماری با جامعه و حوزه عمومی داشتند. با فهم مختصات سیاسی اجتماعی این کشورها، سوال اصلی این است که: حوزه عمومی تحولات بیداری اسلامی چگونه شکل گرفت؟ در پاسخ به سوال مطرح شده، فرضیه این است که ظهور شبکه های اجتماعی و تولد نسل شهروندان شبکه ای /نت زیست ها ذیل ارتباطات توانمند ساز نقش تعیین کننده ای در شکل گیری حوزه عمومی تحولات بیداری اسلامی در مصر و تونس داشته اند. زیرا تسری خواسته و ناخواسته انقلاب ارتباطات به این کشورها و شکل گیری ارتباطات افقی و هم سطح، اوضاع را دگرگون کرد، و ضمن بستر سازی جهت ظهور حوزه عمومی مقاومت در برابر استبداد، موجب فرسایش و ترک برداشتن اقتدار دولت ها شد. در این شرایط بود که با گسترش انواع ارتباطات و ارتقاء سرعت انتشار و انتقال داده ها و شکل گیری شبکه های اجتماعی و تولد نسل فناوری فهم، فرایند ارتباطات از محدودیت زمانی و مکانی خارج شده و با تقویت پیوندهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و صدا دادن به بی صدایان، شهروندان از حالت تفرد و اذهان اتمیزه خارج شده و ضمن تقویت توانمندی های فردی با اشتراک گذاری دردها و خلق حوزه عمومی چند لایه، زمینه تحولات عینی سیاسی و اجتماعی را فراهم نمود.شهروندان شبکه ای,شبکه های اجتماعی,حوزه عمومی,بیداری اسلامی,مصر,تونس,ارتباطات افقی

 
 
Title:

Social networks, netizens And the political and social changes of the 2011 Arab countries (Tunisia and Egypt)Abstract:

Keyword(s):