نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

درون مایه های شعر معاصر افغانستان (سه دهه اخیر)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نیکخواه عبدالرحیم (پژوهشگر)
وفایی عباسعلی (استاد راهنما)
تمیم داری احمد (استاد مشاور)
حائری محمدحسن (استاد مشاور)
اکبری منوچهر (استاد داور)
عطرفی علی اکبر (استاد داور)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.درون مایه,شعرمعاصر,افغانستان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): Themes,Contemporary Poetry,Afghanistan