نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تصحیح و تحقیق بخش اول نسخه خطی تفسیر حقائق التأویل فی دقائق التنزیل عبدالرزاق کاشانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شفیعی عبداله (پژوهشگر)
فقهی عبدالحسین (استاد راهنما)
انوار سیدامیرمحمود (استاد مشاور)
دزفولی محمد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عبدالرزاق کاشانی از مشاهیر عارفان سده هشتم هجری است که تفسیری به نام « حقائق التاویل و دقائق التنزیل» با نگاهی ادبی و عرفانی تدوین نموده است. این تفسیر ارزشمند؛ از تفاسیر نو یافته در کشور است که نسخه ای از آن در کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی در قم و نسخه هایی در ترکیه و هندوستان موجود است. عبدالرزاق در این تفسیر با نگاهی آموزشی و قلمی روان و سهل الفهم و بصورتی موجز به بیان « واژگان آیات، نکات نحوی و بلاغی، تاویل آیات، و نکات تفسیری » پرداخته است. از دیگر ویژگیهای این تفسیر و سبک بیانی عبدالرزاق می توان به بیان همزمان نظرات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و دیگران اشاره نمود. در این کتاب برحسب اقتضا به ابعاد و جنبه های عرفانی – کلامی و فقهی نیز اشاره شده است. در این پایان نامه بخش اول کتاب از اول تا پایان سوره بقره تصحیح شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):