نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پژوهش پیرامون مسائل ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی حزب الله لبنان در تحولات خاورمیانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: جغرافیای سیاسی

پژوهشگران: 
پورفیکوهی سیدعلی (استاد راهنما)
علیمرادی - (استاد مشاور)
پورقلی تکرمی ولی (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کشور لبنان به واسطه پیچیدگی قومی و گرایش های دینی و همچنین 70 مایل مرز مشترک با کشور اشغالگر اسرائیل، دارای اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منحصر به فردی بوده که سبب ایجاد جایگاه ویژه در خاورمیانه می گردد. خصوصا گروه های مختلف سیاسی و نظامی البته با ریشه مذهبی در این منطقه تحولات زیادی را سبب گردیده که از جمله آنها می توان به گروه توانمند حزب الله لبنان اشاره نمود. گروه حزب الله اگر چه پیرو استمرار حرکت گروه هایی همچون امل شکل گرفته است اما ساماندهی و به ویژه الگوبرداری مناسب آن از انقلاب اسلامی ایران و شاخه نظامی آن از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران توانسته است این گروه را از سایر فعالین سیاسی و نظامی لبنان جدا نماید همچنین حضور موفقیت آمیز حزب الله در جنگ 33 روزه و نقش مستمر و قوی آن در عرصه سیاست داخلی لبنان سبب گردیده است تا طی یک شناسایی از فرصت یکپارچه سازی و ساماندهی گروه مقاومت با سایر گروه ها و ارگانهای موافق با حزب الله به صورت درون و برون کشوری استفاده نماید. از این رو این رساله با موضوع پژوهش پیرامون مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی حزب الله لبنان در تحولات خاورمیانه با روش استدلالی و قیاسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها در آزمون اول مشخص ساخت که آمریکا مانع روابط بین جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات حزب الله لبنان می باشد. علی الخصوص پس ازشکست اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه حزب الله، ایالات متحده نگران رشد یافتن تدریجی شیعه در خاورمیانه است و تلاش می نماید تا با همکاری بعضی از کشورهای عرب و مرتجع منطقه و با مطرح ساختن گسترش شمول تروریسم، زمینه سازی را برای ورود نیروهای خارجی در منطقه فراهم نموده و با ایجاد بحران در منطقه، نقش خود را برای ایجاد موانع برای عدم روابط بین ایران و حزب الله پررنگ تر نماید. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرض دوم تحقیق که مبتنی بر اصل لاینفک بودن حزب الله از جمهوری اسلامی ایران می باشد، مشخص نمود که اگر چه تحولات تشکیلات حزب الله عمدتا درون زا است و همان شرایطی که تطورات انقلاب اسلامی را رقم می زند، درباره حزب الله لبنان نیز صادق است، اما نمی توان از سهم بالای تحولات جمهوری اسلامی بر حزب الله لبنان فرو کاست که علاوه بر تحکیم آرمانهای بین المللی، وجود حزب الله لبنان در منطقه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی خارج از مرزهای ملی برای ایران به شمار آید و می تواند به عنوان یک جایگزین برای عوامل تسهیل کننده رادیکالیسم (افراط گرایی) و در مرحله بعدی به عنوان کنترل کننده آن عمل نماید.ژئوپلیتیک,ژئواستراتژیک,حزب الله

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):