نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جمع آوری رده های مختلف سلول های سرطانی و تولید رده های هیبریدوم جهت استفاده در پژوهشگاه ابن سیناگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: هیبریدوما

پژوهشگران: 
جدی تهرانی محمود (مسئول طرح)
بیات علی احمد (مسئول طرح)
شعبانی مهدی (همکار طرح)
همتی اعظم (همکار طرح)
حقیقت فرزانه (همکار طرح)
قدس رویا (همکار طرح)
محمودی سیداحمدرضا (همکار طرح)
محمودیان جعفر (همکار طرح)
یگانه امید (همکار طرح)
بیگلری فیروز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

با توجه به اینکه تمامی رده های سلولی در داخل کشور موجود نمی باشد، محققین همواره جهت تامین رده های سلولی مورد نیاز خود با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند. علاوه بر این تامین رده های سلولی مورد نیاز از بانک های سلولی خارج از کشور علاوه بر اتلاف وقت باعث خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور می شود. گروه پژوهشی هیبریدوما در پاسخ به این نیاز کشور بر آن شد تا با تشکیل بانک سلولی و تهیه مجموعه ای ارزشمند از رده های مختلف سلولی، نسبت به رفع نیاز محققین، اساتید و دانشجویان سراسر کشور بخصوص پژوهشگاه ابن سینا اقدام نماید. این بانک با بهره مندی از اساتید و اعضای هیات علمی مجرب در صدد برگزاری کارگاه های آموزشی کشت سلول جهت آموزش به محققین سراسر کشور می باشد تا با ارائه دانش و اطلاعات اساسی، گامی موثر جهت رفع نیازهای مراکز تحقیقاتی در استفاده بهینه از رده های مختلف سلولی بردارد. در این طرح 49 رده سلولی از انواع سلول های مختلف سرطانی و نرمال انسانی و جانوری از قبیل: epithelial cells, fibroblast cells, bone marrow cells, lymphoblast cells, leukemia leukemia factor cells, hybridoma cells از بانک های سلولی و یا از محققین تهیه شد و بر اساس مشخصات ارائه شده از طرف بانک سلولی مربوطه, اطلاعات فردی صاحبان آن ها و همچنین تعدادی تستهای تکمیلی انجام شده, دسته بندی و در سیستم نرم افزار بانک سلولی ذخیره گردید. ضمنا در این طرح علیه پروتئین ها و مولکول های مختلفی از قبیل Β-Actin Ferritin, PSA, PRL, , Inhibin, Nestin آنتی بادی منوکلونال (سلول هیبریدوم) تولید گردید.آنتی بادی منوکلونال,بانک سلولی,هیبریدوم,سلول سرطانی

 
 
Title:

Collecting cancer cell lines and producing hybridoma cells for use at Avicenna Research InstituteAbstract:

Since not all cell lines are available in Iran the researchers always confront major problems in getting access to the cell lines that they need. In addition, providing the cell lines from cell banks outside Iran, not only causes long delays but also calls for spending large amount of foreign currencies. In response to this need of the country the Hybridoma research group decided to prepare a collection of different cell lines in the form of a cell bank to meet the demands of Iranian researchers, university staff and students, especially those in Avicenna Research Institute. The cell bank is planning to hold workshops on cell culture for the researchers all over the country to take a major step in enabling the research centers in the country to make the best of the available cell lines in the cell bank. In this work 49 different cell lines from different sources were collected and saved in the prepared cell bank. In addition, we also produced a number of hybridoma clones against -actin, PSA, Ferritin, Prolactin, Inhibin and Nestin.Keyword(s): cancer cell line,cell bank,Hybridoma,Monoclonal antibody