برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارایی تصاویر ماهواره ای در پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع و مدیریت پایدار اراضی مطالعه موردی استان البرزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

1-1-مقدمه

مراتع اکوسیستم های طبیعی هستند که مشخصه اصلی آن ها پوشش گیاهی بومی می باشد (مصداقی، 1382). مرتع افزون بر نقشی که در تولید و تامین علوفه دارد، فواید دیگری مانند حفاظت و افزایش نفوذ پذیری خاک، تغذیه منابع آب های زیر زمینی، جلوگیری از فرسایش و رسوب، کاهش سیل و خسارتهای آن، تولید اکسیژن، حفظ گونه های گیاهی و جانوری، حفظ ذخایر ژنتیکی و غیره دارد، بنابراین برای پایش و مدیریت این منبع با ارزش، ضرورت دارد از روش های نوین استفاده گردد. ...کلیدواژگان:

 
 
Title:

Performance evaluation of satellite images to monitor changes in rangeland vegetation cover and the sustainable management of land Case Study Alborz ProvinceAbstract:

Keyword(s):