برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی سیستم پیشرفته اندازه گیری تخلیه جزئیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: سنجش، پردازش و کنترل

پژوهشگران: 
صادق محمدی حمیدرضا (مسئول طرح)
جعفری بهنام جعفر (همکار طرح)
نقاشان محمدرضا (مشاور طرح)
ملک نیا فراز (همکار طرح)
کاویانی علی (همکار طرح)
امیدخدا علیرضا (همکار طرح)
پورمحمد جعفر (همکار طرح)
عسکری محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

سیستم ها و تجهیزات فشارقوی به دلیل انتقال انرژی الکتریکی برای کاربردهای متفاوت و حساس باید از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشند و بر این اساس این محصولات تابع آزمون های استانداردهای اجباری هستند. یکی از آزمون های بسیار مهم غیر مخرب استاندارد تجهیزات عایقی فشارقوی آزمون سنجش میزان تخلیه جزئی این تجهیزات تحت ولتاژ تعیین شده در استاندارد است. در این طرح پژوهشی مبانی ایجاد پدیده تخلیه جزئی بیان گردیده است و بررسی لازم در مورد نحوه شناسایی مناسب سیگنال تخلیه جزئی و تمایز آن از نویز و سیگنال های دیگر ارائه شده و شیوه صحیح دسته بندی آن بر اساس دامنه و فاز وقوع هر پالس تخلیه جزئی عرضه گردیده است. آنگاه پس از انتخاب مشخصات فنی مناسب برای طراحی و ساخت یک سیستم پیشرفته اندازه گیری تخلیه جزئی، در مورد نحوه طراحی بخش-های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مورد نظر توضیح داده شده است. در مرحله بعد پس از ساخت مدارهای طراحی شده سخت افزاری و پیاده سازی بخش های نرم افزاری سیستم اندازه گیری تخلیه جزئی موضوع طرح، این مجموعه هم به صورت تفکیک زیربخش ها و هم به صورت یکپارچه مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت سیستم پیشرفته اندازه گیری تخلیه جزئی طراحی و ساخته شده در شرایط واقعی با موفقیت مورد آزمون نهایی قرار گرفت و در حال حاضر به صورت فروش محصول و همچنین برای ارائه خدمات تخصصی سنجش تخلیه جزئی در جهاد دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.کلیدواژگان: تخلیه جزئی,عایق ها,سیستم اندازه گیری,آزمون استاندارد,تجهیزات فشارقوی

 
 
Title:

Design and Implementation of an Advance Partial Discharge Measurement SystemAbstract:

High-voltage apparatus and systems due to the transmission of electrical energy for different and sensitive applications should have high reliability and, accordingly, these products are subject to mandatory standards tests. One of the most important non-destructive tests for high-voltage equipment is the partial discharge measurement test under the specified voltage indicated in the relative standard test documents. In this research project, the basis of creation the partial discharge phenomenon had been discribed, and the proper method to identify the partial discharge signal and its distinction from noise and other signals is explained. The suitable technique for classification of partial discharge pulses based on their magnitudes and phases are reviewed. Then, after selecting the suitable technical specifications for the desired advanced discharge measurement system, the design methods for the hardware and software components of the system are explained. In the next step, after the production of hardware circuits and implementation of the software components of the system is tested both partially and integrally. Finally, the designed and constructed advanced partial discharge measurement system was subjected to the final real-world test conditions with successful outcomes. The system is currently offered as a product for sale as well as for the provision of specialized discharge measurement services to the customers in ACECR.Keyword(s): Partial discharge,dielectrics,measuring system,standard test,high-voltage apparatus