برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت قالب های پزشکی کامپوزیتی جراحی فک و دستکش توسط چاپگر سه بعدی با تکنولوژی FDMگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: بیومواد سرامیکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در گزارش حاضر نتایج طرح تحقیقاتی ساخت قالب های پزشکی کامپوزیتی جراحی فک و دستکش توسط چاپگر سه بعدی با تکنولوژی FDM ارائه شده است. به منظور ساخت قالب و دستکش از مواد کامپوزیتی (ترکیب پلیمر و سرامیک) استفاده شده است. در این طرح درصدهای مختلف از پودرهای سرامیکی بیوگلس و هیدروکسی آپاتیت جهت تولید فیلامان کامپوزیتی امتحان شده است. جهت ارزیابی قطعات تولیدی، آنالیز مکانیکی و خواص فیزیکی برروی فیلامان انجام شده است. نتایج نشان دهنده تغییرات چشمگیر در انعطاف پذیری و زیست سازگاری قطعات تولیدی و تغییرات اندک در استحکام فیلامان می باشد. در همین راستا، با افزودن پودر سرامیکی، ساختار پلیمر شکسته شده و میزان سیالیت افزایش یافته و از سوی دیگر استحکام فیلامان به میزان اندک کاهش یافته است.کلیدواژگان: فیلامان,پلی لاکتیک اسید,هیدروکسی آپاتیت,بیوگلس,چاپگر سه بعدی

 
 
Title:

Manufacture of composite medical molding and gloves by 3-D printing with FDM technologyAbstract:

In the present report, the results of the research project on the manufacture of composite medical molds for jaw and gloves are presented by 3D printer with FDM technology. In order to manufacture mold and gloves, composite materials (polymer and ceramic composites) are used. In this project, different percentages of ceramic powders of bioglass and hydroxyapatite have been tested to produce composite filaments. The mechanical properties and physical properties of the filaments were tested to evaluate the components. The results indicate significant changes in the flexibility and biocompatibility of the components and slight changes in the strength of the filaments. In the same way, by adding ceramic powder, the polymer structure has been broken and the fluidity has increased and, on the other hand, the strength of the filaman has decreased slightly.Keyword(s): Filaman,Polylacticasid,Bioglass,Hydroxyapatite,3D printer